Schooltijden en vakantierooster

De Montessorischool heeft een doorlopend dagrooster. Onze leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SKH en ouders buiten.

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

De Montessorischool heeft een doorlopend dagrooster. Onze leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht in de groep en aansluitend spelen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SKH en ouders buiten.
 

Schooltijden

De Montessorischool hanteert de volgende schooltijden voor alle locaties en groepen:

Maandag:          8.30 - 14.30
Dinsdag:            8.30 - 14.30
Woensdag:        8.30 - 12.30
Donderdag:       8.30 - 14.30
Vrijdag:               8.30 - 14.30

 

Vakanties 2022-2023

Vakanties

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 2 september 2023
 

Vrije dagen

Goede Vrijdag 7 april 2023
2e paasdag 10 april 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
19 mei  2023
2e pinksterdag 29 mei 2023
 

Studiedagen

4 november 2022
23 december 2022 vanaf 12.00 uur
3 februari 2023
6 maart 2023
7 maart 2023
11 april 2023
30 mei 2023
21 juli 2023 (alleen indien zich geen calamiteiten hebben voorgedaan)
 

 

 

 

  

 


 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!