Aanmelden op school

Wordt uw kind bijna 3 jaar of gaat u verhuizen en bent u op zoek naar een goede basisschool? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U kunt bellen voor een afspraak met 0229-214284.

Aanmelden op school

Wordt uw kind bijna 3 jaar of gaat u verhuizen en bent u op zoek naar een goede basisschool? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U kunt bellen voor een afspraak met 0229-214284.
Wanneer u kiest voor Kindcentrum Montessori

Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij informatie over de school, krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen en nemen we een kijkje in de groepen. 
Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school.
Het is belangrijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, met name wanneer u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij beoordelen namelijk zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek.
U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. De inschrijving op de Kindcentrum Montessori is officieel wanneer u deze bevestiging heeft ontvangen.
 

Wennen op school

De leerkracht van uw kind neemt een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt contact met u op voor een tweede kennismakingsgesprek.
Hierin bespreken wij de ontwikkeling van uw kind en informeren wij u over de dagelijkse gang van zaken in onze kleutergroepen. 
 
Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen zodat de eerste schooldag minder spannend is.
Uw kind mag maximaal 5 dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voordat uw kind op onze school begint. Van een kleuter die onze school
gaat bezoeken verwachten wij dat hij/zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet.
 

Zit uw kind op een andere basisschool?

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. Na een eerste kennismaking overleggen we altijd met de kwaliteitscoördinator van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school.
In principe vindt een overstap plaats na een vakantie, maar in geval van een verhuizing kan soms ook tussentijdse overplaatsing noodzakelijk zijn.
Natuurlijk kan uw kind vooraf ook al een dagdeel komen wennen en kennismaken in de groep.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!