Procedure groepsindeling

Foto kraanvogels door Brian Forsyth

Procedure groepsindeling

informatie over het proces

Foto kraanvogels door Brian Forsyth
Het proces van groepsindeling voor het komende schooljaar is een taak die wij zorgvuldig uitvoeren. Hieronder vindt u de stappen van onze indelingsprocedure:


Teamoverleg

Door middel van zes bijeenkomsten, waarbij het gehele team betrokken is, delen we de leerlingen in. 
 

Leerkrachtobservaties

Leerkrachten spelen een cruciale rol omdat zij de kinderen het beste kennen in de schoolomgeving. Ze observeren de sociale interacties en dynamiek binnen de groepen gedurende het jaar.
 

Sociogrammen

Gedurende het schooljaar worden sociogrammen gemaakt om inzicht te krijgen in de sociale structuren binnen de groepen. Dit helpt bij het identificeren van positieve en negatieve interacties tussen de leerlingen.
 

KiVa vragenlijsten

Vanaf groep 5 worden twee keer per jaar vragenlijsten van KiVa ingevuld om meer inzicht te krijgen in de groepsdynamica en sociale relaties binnen de groepen.
 

Sociaal-emotioneel evenwichtige groepen

Het belangrijkste uitgangspunt is het creëren van groepen die sociaal-emotioneel evenwichtig zijn. Dit betekent dat er wordt gekeken naar bestaande sociale lijnen in de groep en welke kinderen elkaar positief stimuleren.
 

Voorkeur van leerlingen voor leerkrachten

Voorkeuren van leerlingen en/of ouders voor bepaalde leerkrachten worden niet meegenomen in de indeling, omdat dit de sociale afwegingen van andere leerlingen zou kunnen beïnvloeden. 
 

Informatie aan ouders

Ouders worden geïnformeerd via ouderportaal aan het einde van het schooljaar. Tijdens oudergesprekken kan de leerkracht meer informatie verstrekken over de redenen achter de plaatsing van hun kind in de betreffende groep.


Door deze procedure te volgen, wordt gestreefd naar groepen die een positieve en ondersteunende sociale omgeving bieden voor alle leerlingen.

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!