Montessori Kindcentrum Hoorn

Montessorischool Hoorn is samen met SKH (Stichting Kinderopvang Hoorn) bezig met het ontwikkelen van een MKC (Montessori Kindcentrum Hoorn). Een kindcentrum gestoeld op het gedachtengoed en de kernwaarden van Maria Montessori.

Kindcentrum Montessori Hoorn

Montessorischool Hoorn is samen met SKH (Stichting Kinderopvang Hoorn) bezig met het ontwikkelen van een MKC (Montessori Kindcentrum Hoorn). Een kindcentrum gestoeld op het gedachtengoed en de kernwaarden van Maria Montessori.

Het ontstaan van 'Mijn Montessori'

In het voorjaar van 2018 is er een werkgroep geformeerd bestaande uit medewerkers en ouders van Montessorischool Hoorn en Stichting Kinderopvang Hoorn. Met als doel het verkennen van de mogelijkheden tot een vorming van een Montessori Kindcentrum.
Beide organisaties kunnen elkaar versterken, waarbij de visie van Maria Montessori een uitstekende basis is voor een nieuw te vormen kindcentrum in Hoorn.
De naam werd ook al gekozen: Mijn Montessori. Deze naam onderschrijft het belang dat de werkgroep hecht aan gedeeld eigenaarschap.

In januari 2019 werd door de Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Stichting Talent een intentieverklaring getekend voor het opzetten van het Montessori Kindcentrum Hoorn (MKC). Van januari tot juni heeft een team van medewerkers (en ouders) van beide organisaties samengewerkt aan de visie voor het opzetten van het MKC. In het visiedocument beschrijven beide partijen de gezamenlijke visie met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Montessori Kindcentrum Hoorn. 
 

Wat is een IKC?

Een IKC is een maatschappelijke onderneming waarin betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben en kent de volgende definities:

  • Een IKC is een voorziening van kinderen van 0 t/m 12 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.
  • Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Een IKC is geen doel op zich, maar een middel om inhoudelijke doelen te bereiken. Het IKC wordt gekenmerkt door de volgende zes punten:
  1. Eén organisatie, één aanspreekpunt, één team, één management, één ongedeelde klantengroep.
  2. Voor ieder kind: ook kinderen uit speciaal onderwijs.
  3. Verbinding maken met de wijk, thuisnabij, ruime openingstijden.
  4. Ruime keuzemogelijkheden.
  5. Divers ontwikkelingsaanbod, uitgevoerd door een multidisciplinair team.
  6. Samenwerken, daarbij gebruik makend van ieders kwaliteit / talenten.

Het bijzondere aan een IKC is de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. Bij de ontwikkeling van een IKC gaat het niet alleen om het toevoegen
van extra diensten aan de school. Het is het herontwerp van een organisatie waarin bestaande werksoorten efficiënter en effectiever voor zowel ouders als kinderen bij elkaar gebracht worden. Op die manier ontstaat er een model waar de kwaliteit van de dienstverlening en de in te zetten middelen opnieuw
op elkaar afgestemd zijn;  niet opnieuw 'opgestapeld' maar fundamenteel opnieuw ontworpen en in elkaar vervlochten.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!