Leerplicht en verlof

Verlof aanvragen

Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht is geldig tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Ook kinderen die lang in Nederland verblijven zijn leerplichtig. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat.
 

Verlof buiten schoolvakanties

Voor extra verlofdagen, ook op grond van religieuze overwegingen, bent u verplicht een aanvraagformulier in te vullen.
 
Dit formulier is verkrijgbaar op school. Meer informatie omtrent leerplicht en verlof kunt u vinden op de website van de gemeente Hoorn. Deze is hier te bekijken.

Helaas is het nog niet mogelijk om de verlofaanvragen digitaal af te handelen, omdat de afdeling leerplicht van de gemeente Hoorn een ingevulde en ondertekende aanvraag verlangt. Wilt u uw aanvraag zoveel mogelijk voorzien van relevante bijlagen. 

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!