Lees verder

Lees verder

De gezamenlijk geformuleerde visie geeft duidelijkheid, schept de kaders en werkt verbindend.
Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor de ander en voor de lerende omgeving.

De kernwaarden van onze school zijn:
- Zijn wie je bent met al je Talent
- Leer het mij zelf te doen
- Vrijheid in gebondenheid
- Verantwoordelijkheid
- Respect voor jezelf en de ander

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!