Da Vinci methode als aanpak voor kosmisch onderwijs, waar alles met elkaar verbonden is.

DaVinci methode

08-10-2018
Da Vinci methode als aanpak voor kosmisch onderwijs, waar alles met elkaar verbonden is.

Kosmisch Onderwijs en Opvoeding:
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap & techniek, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing, godsdienst, filosofie, burgerschapsvorming en persoonsontwikkeling. Maria Montessori zei het al: "Help mij het zelf te doen…" Met de leermiddelen en thematische lesmethode voor Kosmisch Onderwijs en Opvoeding van de DaVinci Academie leren onze leerlingen  in een doorlopende leerlijn vanaf groep 1 om hun eigen leerproces vorm te geven. Vanuit de theorie van Montessori en de nieuwste wetenschappelijke en internationale inzichten, krijgen leerlingen met DaVinci geïntegreerd onderwijs. 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!